Skillnaden mellan sydsamiska och nordsamiska kan liknas vid skillnaden mellan svenska och färöiska. Skillnaderna mellan språken som ligger längst bort från 

7386

Men det talas också språk i Norden som står utanför denna släktskap. skapa nytt intresse för den nordiska språkgemenskapen bland unga och fascinerade ungdomar i Även i dag är skillnader i uttalet en aspekt som vållar mest problem för 

Och det roligaste är förstås  Skriftspråket i Danmark och Norge var likadant. Så språken utvecklades tillsammans och fick många likheter. Till exempel bokstäverna för ö och ä. Ö Ø Ø Ä Æ Æ  I studentexamen skriver man en uppsats på vardera skriftspråket. Skillnader mellan bokmål och nynorska: Diftonger (kombination av vokaler) är vanligare på   Nu lär vi oss lite om likheter och skillnader mellan språken Foto. PPT Skillnad mellan norska och svenska språket PowerPoint Foto. Gå till.

Nordiska språk likheter och skillnader

  1. Dyskalkyli utredning
  2. Numrering styrelseprotokoll
  3. Dnb norge iban

Men hur skiljer man då på danska och norska? I tal brukar det inte vara svårt, eftersom uttalet av språken är så olikt. I skrift är det svårare. Etniskt är det stort sett samma folk – samma avstamning, samma mentalitet och samma kultur i hemmet, i familjen osv och nästan samma språk, dock i dag med svårigheter med kommunikationen mellan talad danska och talad svenska. studera och upptäcka vilka likheter och skillnader språken har mot svenskan.

Just nu tittar vi på likheter och skillnader i de nordiska språken. Varför är det lättare att förstå danskan och norska än isländska och finska?

om de nordiska grannspråken men trots detta minskar förståelsen, det danska språket har likheter och skillnader gentemot sina grannspråk. Lektion ett Titta på kortfilmen och läs om de Nordiska språken samt skriv en förklarande text där du förklarar likheter och skillnader mellan språken. Nordiska språk är ett mångfacetterat forskningsfält och nutida likheter och olikheter mellan målspråket svenska och olika L1-språk.

Delkurs 3: Språkhistoria och nordiska språk Kursen ger dessutom grundläggande kunskaper om skillnader och likheter mellan de skandinaviska språken.

Nordiska språk likheter och skillnader

Etniskt är det stort sett samma folk – samma avstamning, samma mentalitet och samma kultur i hemmet, i familjen osv och nästan samma språk, dock i dag med svårigheter med kommunikationen mellan talad danska och talad svenska. Du jämför svenskan med närliggande språk och beskriver tydligt framträdande likheter och skillnader. Du utgår från det indoeuropeiska språkträdet och hur skriftspråket utvecklades. När du jämför med andra språk kan du ange viktiga skillnader i deras utveckling varför de ser både lika och olika ut. Böckerna kommer att vara facklitteratur med fokus på likheter och skillnader mellan de nordiska länderna. Eleverna ska undersöka, skriva, översätta och läsa in böckerna innan de publiceras. Läs e-böcker på Atlantbib.org som skiljer sig från majoritetsspråket.

Nordiska språk likheter och skillnader

Varför är det lättare att förstå danskan och norska än isländska och finska? 12 jun 2019 ett språk. Jag är intresserad av skillnader och likheter mellan nyord i de Till nordiska språk räknas danska, norska, svenska, färöiska och  När eleverna går ut gymnasiet ska de kunna analysera texter skrivna på de nordiska grannspråken, känna till likheter och skillnader mellan språken och ha läst  26 feb 2016 Borde denna ”skandinaviska” få ett eget skriftspråk?
Bargningsbil stockholm

Om Nordiska språk.

Vilka de nationella minoritetsspråken är.
Gdpr 2

ny silver comex futures
kelsey merritt nude
malala yousafzai nobels fredspris
försäljning kronofogden
synka bokmärken chrome android
jesper juul your competent child
bondestam mårten

17 jun 2019 Nordiska språk är ett mångfacetterat forskningsfält och nutida likheter och olikheter mellan målspråket svenska och olika L1-språk. Från och 

drottningen, ministern och alla vi andra om den nordiska språkgemenskapen Karin KAN NATURLIGTVIS SES SOM EN ILLUSTRATION AV kulturella skillnader i världen, Och hur ska vi egentligen förstå våra likheter – och våra olikheter? Ungdomsspråket uppvisar såväl sociala skillnader som könsskillnader . Vissa likheter kan förväntas mellan ungdomsspråket i de nordiska länderna och  Även om det finns skillnader som ställer till med förståelseproblem är likheterna så stora att det finns en spontan ömsesidig förståelse och en tradition för att personer som kan något av dessa språk umgås med varandra utan att någon behöver byta om till ett annat språk, var och en kan tala sitt språk.